THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN TP TAM KỲ

Đại lý thu tại xã Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
           
Đại lý thu UBND phường An Mỹ Bùi Thị Mỹ Linh 0905729292 Số 114 - Nguyễn Thái Học An Mỹ  Thành phố Tam Kỳ
  Nguyễn Thị Thu Ân 0906523854 Số 114 Nguyễn Thái Học An Mỹ  Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu UBND phường An Xuân Võ Thị Quýt 01696852959 Đường N24 An Xuân  Thành phố Tam Kỳ
  Nguyễn Hoài Bông 0949433678 Đường N24 An Xuân  Thành phố Tam Kỳ
  Võ Thị Ngọc Hân 0989775957 Đường N24 An Xuân  Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu UBND phường An Sơn Cao Thị Thùy Linh 01213633398 KP 6 An Sơn  Thành phố Tam Kỳ
  Trần Thị Bích Mận 0977473912 KP 6 An Sơn  Thành phố Tam Kỳ
  Hồ Thị Xuân Hiền 01699652562 KP 6 An Sơn  Thành phố Tam Kỳ
  Văn Thị Duyên 0976369086 KP 6 An Sơn  Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu UBND phường Tân Thạnh Phạm Thị Thức 01254511825 Mỹ Thạnh Bắc Tân Thạnh  Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu UBND phường Phước Hòa Trần Thị Mai Thảo 01264199165 Số 105B - Phan Đình Phùng Phước Hòa  Thành phố Tam Kỳ
  Lê Thị Thi 0905348589 Số 105B - Phan Đình Phùng Phước Hòa  Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu UBND phường An Phú Ung Thị Mỹ Nhàn 01658579358 Phú Sơn An Phú  Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu UBND phường Hòa Thuận Võ Thị Bông 0977011216 KP 3 Hòa Thuận  Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu UBND phường Trường Xuân Hứa Thị Mão 01658023159 KP 6 Trường Xuân  Thành phố Tam Kỳ
  Mai Thị Thu Thủy 0905299502 KP 6 Trường Xuân  Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu UBND phường Hòa Hương Trần Thị Minh Phương 01649843698 Số 757 - Phan Chu Trinh Hòa Hương  Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu UBND xã Tam Thanh Nguyễn Thị Ba 01698777578 Thượng Thanh Tam Thanh  Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu UBND xã Tam Ngọc Nguyễn Văn Di 0978019244 Thôn 3 Tam Ngọc  Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu UBND xã Tam Phú Lương Thị Thúy 01666224308 Thôn 5 Tam Phú  Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu UBND xã Tam Thăng Bùi Thị Thu Hiền 01688593719 Vĩnh Bình Tam Thăng  Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện Phường An Xuân Đỗ Thị Phượng 0914917000 18 Trần Cao Vân Phường An Xuân Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu Bưu điện Phường An Xuân Triệu Ngô Thiên Trang 0918071078 18 Trần Cao Vân Phường An Xuân Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu Bưu điện Phường An Mỹ Nguyễn Thị Thanh Vinh 01255707345 97 Nguyễn Duy Hiệu Phường An Mỹ Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu Bưu điện Phường Tân Thạnh Dương Thị Ngọc Vân 0916488117 02 Phan Bội Châu Phường Tân Thạnh Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu Bưu điện Phường An Sơn Châu Thị Hồng Trang 02353607155 Đường Thái Phiên Phường An Sơn Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu Bưu điện Phường An Mỹ Lưu Thị Bích Thủy 0905815436 97 Nguyễn Duy Hiệu Phường An Mỹ Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Thăng Lê Thị Minh Tư 0905189591 Thôn Vĩnh Bình Xã Tam Thăng Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu Bưu điện Phường Tân Thạnh Trần Thị Mùi 0914611456 02 Phan Bội Châu Phường Tân Thạnh Thành phố Tam Kỳ
Đại lý thu Bưu điện Phường Hòa Hương Trương Thị Diệu Huyền 0913810717 611 Phan Chu Trinh Phường Hòa Hương Thành phố Tam Kỳ