THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN QUẾ SƠN

Đại lý thu tại xã Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu UBND xã Quế Xuân 1 Nguyễn Thị Lan 0905672833 Thôn Bà Rén Quế Xuân 1 Huyện Quế Sơn
Đại lý thu UBND xã Quế Xuân 2 Nguyễn Thị Hết 0913222124 Thôn Bà Rén Quế Xuân 2 Huyện Quế Sơn
  Lê Thị Ngọc Diệp 01645220009 Thôn Phú Nguyên Quế Xuân 2 Huyện Quế Sơn
Đại lý thu UBND xã Quế Phú Trần Viết Năm 0919431575 Thôn Phú Trung Quế Phú Huyện Quế Sơn
Đại lý thu UBND xã Quế Cường Phạm Thị Lành 0912500840 Thôn Thạch Khê Quế Cường Huyện Quế Sơn
Đại lý thu UBND xã Phú Thọ Cao Thị Hoa Len 01223442567 Thôn Xuân Thái Phú Thọ Huyện Quế Sơn
Đại lý thu UBND xã Quế Thuận Nguyễn Thị Tuyết 0986331787 Thôn Phú Dương Quế Thuận Huyện Quế Sơn
Đại lý thu UBND xã Quế Hiệp Nguyễn Thị Nguyên 0981411091 Thôn Nghi Trung Quế Hiệp Huyện Quế Sơn
Đại lý thu UBND xã Quế Châu Trần Thị Kim Nhu 0914411826 Thôn Phú Đa Quế Châu Huyện Quế Sơn
Đại lý thu UBND tt Đông Phú Nguyễn Thị Hồng 0989950907 TDP Thuận An TT Đông Phú Huyện Quế Sơn
  Nguyễn thị Nguyệt 01685072089 TDP Thuận An TT Đông Phú Huyện Quế Sơn
  Bùi thị Dạ Thảo 0935360574 TDP Thuận An TT Đông Phú Huyện Quế Sơn
Đại lý thu UBND xã Quế An Phạm Thị Xuân 0984424262 Thôn Thắng Đông 1 Quế An Huyện Quế Sơn
Đại lý thu UBND xã Quế Phong Nguyễn Văn Đương 0986958582 Thôn Tân Phong Quế Phong Huyện Quế Sơn
Đại lý thu UBND xã Quế Long Huỳnh Thị Ánh Tuyết 0984852327 Thôn Lộc Thượng 1 Quế Long Huyện Quế Sơn
Đại lý thu UBND xã Quế Minh Trần Thị Thanh Thảo 01225537839 Thôn Đại Lộc Quế Minh Huyện Quế Sơn
  Nguyễn Thị Thủy 0982272507 Thôn Đại Lộc Quế Minh Huyện Quế Sơn
Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện TT Đông Phú Tô Thị Thu Thủy 0944533167 Thôn Thuận An TT Đông Phú Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Xuân 1 Võ Văn Lộc 1297577080 Thôn Bà Rén Xã Quế Xuân 1 Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Xuân 2 Nguyễn Thị Hồng 1639621097 Thôn Phú Bình Xã Quế Xuân 2 Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Phú Trần Thị Lợi 0939163947 Thôn Mộc Bài Xã Quế Phú Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Hiệp Đinh Thị Thùy Ly 0988074437 Thôn Nghi Trung Xã Quế Hiệp Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế An Hoàng Thị Kim Tiên 0944958949 Thôn Thắng Đông 1 Xã Quế An Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Phong Lê Thị Kim Thoa 1663236812 Thôn Tân Phong Xã Quế Phong Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Minh Nguyễn Thị Trung 1263540598 Thôn Đại Lộc Xã Quế Minh Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Long Phùng Thị Diệu Hương 0909329603 Thôn Lãnh An Xã Quế Long Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Thuận Nguyễn Thị Yến 0947552359 Thôn Phước Thành Xã Quế Thuận Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Phú Thọ Nguyễn Thị Nguyệt 0905243048 Thôn Xuân Thái Xã Phú Thọ Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Cường Đinh Thị Ly Ly 0913603593 Thôn Thạch Khê Xã Quế Cường Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện TT Đông Phú Đồng Thị Kiều Oanh  0905715086  Thôn Thuận An TT Đông Phú Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Hương An Huỳnh Thị Mỵ Thủy ‭0931900089‬ Thôn 8 Xã Hương An Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Châu Võ Thị Mai Thảo 0916382479‬ Thôn Phú Đa   Xã Quế Châu Huyện Quế Sơn
Đại lý thu Bưu điện TT Đông Phú Đặng Nguyên Kha 0948738383 Thôn Thuận An TT Đông Phú Huyện Quế Sơn