THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN THĂNG BÌNH

Đại lý thu tại xã Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu UBND Xã Bình Trung Nguyễn Thị Mỹ Lan 01225441564 Thôn Vinh Phú Xã Bình Trung Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Định Nam Nguyễn Thị Liên 01689247728 Thôn Đồng Đức Xã Bình Định Nam Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Quế Võ Trung Hồng 0935071477 Thôn Bình Quang Xã Bình Quế Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Quý Phan Thị Biên 0937650277 Thôn Quý Phước 2 Xã Bình Quý Huyện Thăng Bình
  Nguyễn Thị Anh Sang 0903479763 Thôn Quý Phước 1 Xã Bình Quý Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Triều Lê Thị Liên 0905449125 Thôn Phước Châu Xã Bình Triều Huyện Thăng Bình
  Nguyễn Thị Thu Hằng 0977876829 Thôn Phước Châu Xã Bình Triều Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Nguyên Đoàn Văn Lập 0905978323 Thôn Thanhh Ly 1 Xã Bình Nguyên Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Định Bắc Lê Thị Bài 01215735647 Thôn Xuân An Xã Bình Định Bắc Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Lãnh Nguyễn Thị Kiều Thảo 0935236107 Thôn 3 Xã Bình Lãnh Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình An Nguyễn Ngọc Dũng 01678912539 Thôn An Dưỡng Xã Bình An Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Trị Hà Thị Nguyên 0987012727 Thôn Vinh Đông Xã Bình Trị Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Chánh Hoàng Thị Thúy Hòa 0962773030 Thôn Tú Trà Xã Bình Chánh Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Giang Trần Thị Uyên My 0906426239 Thôn BÌnh Hòa Xã Bình Giang Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Sa Hoàng Thị Liên 0977302948 Thôn Châu Khê Xã Bình Sa Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Phú Phạm Văn Khương 0934805436 Thón Lý Trường Xã Bình Phú Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Thức Võ Thị Thức 0984291024 Thôn Tất viên Xã Bình Thức Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Minh Đoàn Thị Nhị 0905464115 Thôn Hà Bình Xã Bình Minh Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND TT Hà Lam Võ Văn Anh 01299558833 Tổ 13 TT Hà Lam Huyện Thăng Bình
  Lê Thị Minh Phương 0988492699 Tổ 2 TT Hà Lam Huyện Thăng Bình
Đại lý thu UBND Xã Bình Dương Hồ Chí Khương 0905746498 Thôn 4 Xã Bình Dương Huyện Thăng Bình
Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện TT Hà Lam Phan Thị Kiều Hạnh 0914302243 Tổ 7 TT Hà Lam Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Tú Phan Thị Kim Nguyệt 0917416379 Thôn Phước Cẩm Xã Bình Tú Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Trị Lê Thị Lời 0946757667 Thôn Châu Lâm Xã Bình Trị Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Lãnh Huỳnh Anh Diểm 0917506379 Thôn 1 Xã Bình Lãnh Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Định Bắc Trần Thị Kim Chung 0979921069 Thôn Đồng Dương Xã Bình Định Bắc Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Giang Lưu Thị Nguyên 0934988218 Thôn 3 Xã Bình Giang Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Sa Nguyễn Thị Thế Văn 01259008450 Thôn Bình Trúc 1 Xã Bình Sa Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Nguyên Ngô Ngọc Hồ Thịnh 0911378838 Thôn Liễu trì Xã Bình Nguyên Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Dương Võ Thị Thu Thuỷ  0935687533  Thôn 1 Xã Bình Dương Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Minh Trần Hoài Ngọc 0914308468 Thôn Hà Bình Xã Bình Minh Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Quế Đặng Thị Xuân Hậu 01212096971 Thôn 1 Xã Bình Quế Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Trung Trần Thị Bích Liên 0964158975 Thôn Kế Xuyên 2 Xã Bình Trung Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Đào Trần Vũ Kim Nhung 0913613287 Thôn Trà Đóa Xã Bình Đào Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Hải Hà Thị Duy Linh 01274187468 Thôn 1 Xã Bình Hải Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình An Phan Thị Mỹ Lệ 0913874599 Thôn An Thành 2 Xã Bình An Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Phục Lê Thị Hồng Phúc 01662192271 Thôn Ngọc Sơn Xã Bình Phục Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Nam Võ Thị Minh Huệ 01667915582 Thôn 1 Xã Bình Nam Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Quý Nguyễn Nhật Tuân 01628889201 Thôn Quý Xuân 2 Xã Bình Quý Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Chánh Võ Thị Hà 01206217856 Thôn Mỹ Trà Xã Bình Chánh Huyện Thăng Bình
Đại lý thu Bưu điện TT Hà Lam Trần Thị Thảnh  0912438935 Tổ 7 TT Hà Lam Huyện Thăng Bình