THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN DUY XUYÊN

Đại lý thu tại xã Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
UBND xã Duy Thu Đoàn Thị Hoa 01222486867 Phú Đa 1  Duy Thu Huyện Duy Xuyên
UBND xã Duy Tân Trần Thị Kiều Anh 01205961441 Phú Nhuận 3  Duy Tân Huyện Duy Xuyên
UBND xã Duy Hòa Trần Văn Hương 0905370610 La Tháp Tây  Duy Hòa Huyện Duy Xuyên
UBND xã Duy Châu Trần Thị Cúc 0905053017 Tân Phong  Duy Châu Huyện Duy Xuyên
UBND xã Duy Trinh Nguyễn Lân 0977348148 Đông Yên  Duy Trinh Huyện Duy Xuyên
UBND xã Duy Sơn Nguyễn Trường Kim 0987443633 Trà Châu Duy Sơn Huyện Duy Xuyên
UBND xã Duy Trung Nguyễn Thị Dạng 0905447668 An Trung Duy Trung Huyện Duy Xuyên
UBND TT Nam Phước Lưu Thị Sáu 0934835292 Xuyên Tây 2 TT Nam Phước Huyện Duy Xuyên
UBND xã Duy Phước Trần Thị Mỹ Trang 0935120136 Phước Mỹ Duy Phước Huyện Duy Xuyên
UBND xã Duy Thành Lê Thị Hương 01687633848 Thi Thại  Duy Thành Huyện Duy Xuyên
UBND xã Duy Vinh Võ Thị Ánh 0905115231 Trà Nam Duy Vinh Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện Xã Duy Trung Trương Thị Thịnh 0978819733 Thôn Hà Nam Xã Duy Trung Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu Bưu điện Xã Duy Thu Nguyễn Thị Tám 0905411398 Thôn Phú Đa 1 Xã Duy Thu Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu Bưu điện TT Nam Phước Ngô Thị Hải Âu 0989823008 KP Long Xuyên 1 TT Nam Phước Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu Bưu điện Xã Duy Châu Hồ Thị Ánh Sương 01229535557 Thôn Thanh Châu Xã Duy Châu Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu Bưu điện Xã Duy Hòa Vũ Thị Hồng Hạnh 0935231877 Thôn La Tháp Tây Xã Duy Hòa Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu Bưu điện Xã Duy Tân Nguyễn Thị Mười 0944609390 Thôn Thu Bồn Đông Xã Duy Tân Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu Bưu điện TT Nam Phước Nguyễn Vũ Trường Giang 01223575345 KP Long Xuyên 1 TT Nam Phước Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu Bưu điện Xã Duy Phú Ngô Quốc Việt 0906529405 Thôn Bàn Sơn Xã Duy Phú Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu Bưu điện Xã Duy Sơn Lương Thị Hiệu 01687806006 Thôn Trà Châu Xã Duy Sơn Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu Bưu điện Xã Duy Tân Phan Thanh Tiền 01229429700 Thôn Thu Bồn Đông Xã Duy Tân Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu Bưu điện TT Nam Phước Trần Thị Lan Viên 0949210700 KP Mỹ Hòa TT Nam Phước Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu Bưu điện TT Nam Phước Nguyễn Thị Thu 01223520165 KP Long Xuyên 1 TT Nam Phước Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu Bưu điện TT Nam Phước Phạm Thị Phúc 0915955449 KP Long Xuyên 1 TT Nam Phước Huyện Duy Xuyên
Đại lý thu Bưu điện TT Nam Phước Lê Thị Thu Hằng 01248442937 KP Long Xuyên 1 TT Nam Phước Huyện Duy Xuyên