THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN NAM GIANG

Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện TT Thạnh Mỹ Đinh Khương Vân Anh 0949723222 KP Thạnh Mỹ 2 TT Thạnh Mỹ Huyện Nam Giang
Đại lý thu Bưu điện TT Thạnh Mỹ Trương Thị Nhung 0913101564 KP Thạnh Mỹ 3 TT Thạnh Mỹ Huyện Nam Giang
Đại lý thu Bưu điện TT Thạnh Mỹ Zơ Râm Thị Liếp 02353840356 KP Thạnh Mỹ 4 TT Thạnh Mỹ Huyện Nam Giang