THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN NAM TRÀ MY

Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện Xã Trà Mai Nguyễn Thị Kim Tuấn 0948930380 Thôn 2 Xã Trà Mai Huyện Nam Trà My
Đại lý thu Bưu điện Xã Trà Mai Cao Viết Thắng 0914499915 Thôn 2 Xã Trà Mai Huyện Nam Trà My