THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỚC SƠN

Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện tỉnh Quảng Nam TT Khâm Đức Đào Thị Hồng Ánh 0913440405 45 đường Hồ Chí Minh TT Khâm Đức Huyện Phước Sơn