THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

Đại lý thu tại xã Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu UBND phường Điện Nam Bắc Phạm Thị Em 0935303027 Cẩm Sa Điện Nam Bắc Thị Xã Điện Bàn
  Nguyễn Thị Trinh 0988957830 Bình Ninh Điện Nam Bắc Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND phường Điện Nam Đông Nguyễn Thị Minh Châu 0905177801 Cổ An 3 Điện Nam Đông Thị Xã Điện Bàn
  Nguyễn Thị Thanh Trúc 0988614527 Cổ An 3 Điện Nam Đông Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND phường Điện Nam Trung Nguyễn Thị Mộng Linh 0905997352 Khối 5 Điện Nam Trung Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND phường Vĩnh Điện Phan Thị Hạnh Nguyên 0979177068 Khối 1 Vĩnh Điện Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND xã Điện Phương Nguyễn Thị Hồng 01288551678 Đông Khương 2 Điện Phương Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND xã Điện Thắng Bắc Ngô Tô 0935240976 Viêm Tây 1 Điện Thắng Bắc Thị Xã Điện Bàn
  Nguyễn Thị Kiều Anh 0906133890 Viêm Tây 2 Điện Thắng Bắc Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND xã Điện Thắng Trung Nguyễn Thị Lệ Thông 0936129690 Thanh Quýt 3 Điện Thắng Trung Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND xã Điện Thắng Nam Đinh Thị Bỗng 01664150937 Phong Ngũ Tây Điện Thắng Nam Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND xã Điện Quang Văn Đức Mạnh 01239902241 Xuân Đài Điện Quang Thị Xã Điện Bàn
  Trần Thị Tám 01224469148 Bến Đền Tây Điện Quang Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND xã Điện Minh Trần Cảnh Minh Tuấn 0906402405 Khúc Lũy Điện Minh Thị Xã Điện Bàn
  Đinh Nữ Mỹ Hạnh 01229542215 Khối 5 Vĩnh Điện Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND phường Điện Dương Huỳnh Thị Tú Sen 0934924764 Quảng Gia Điện Dương Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND xã Điện Trung Hồ Thị Dũng 0935157819 Tân Bình 4 Điện Trung Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND xã Điện Hòa Huỳnh Thị Là 0945256527 La Thọ 2 Điện Hòa Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND xã Điện Tiến Hồ Thị Thanh Nga 0905072097 Thôn 3 Châu Bí Điện Tiến Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND xã Điện Phong Trương Bê 0906223081 Cẩm Phú 2 Điện Phong Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND phường Điện An Đỗ Thị Thanh Thủy 01208060484 Phong Nhứt Điện An Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND phường Điện Ngọc Võ Thị Tư 0905704479 Tứ Câu Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn
  Nguyễn Thị ánh Thu 01202602206 Tứ Hà Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND xã Điện Thọ Nguyễn Như ý 0905519490 Phong Thử 1 Điện Thọ Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND xã Điện Phước Nguyễn Thị Thanh 0932567171 Nông Sơn 1 Điện Phước Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu UBND xã Điện Hồng Nguyễn Thị Huyền Chung 01214523084 Cẩm Văn Tây Điện Hồng Thị Xã Điện Bàn
Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện Phường điện Ngọc  Cao Huyền Trang 0906487993 KCN ĐNĐN Phường điện Ngọc  Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Phường Điện Dương  Nguyễn Thị Bán 0943773577 KP Hà My Trung  Phường Điện Dương  Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Phường Vĩnh Điện  Trần Thị Huỳnh Như 0906054457 189 Trần Nhân Tông Phường Vĩnh Điện  Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Xã Điện Quang  Ngô Thị Mai  0949724968 Thôn Thạnh Mỹ Xã Điện Quang  Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Xã Điện Phước Trần Thị Hiền 01275847164 Thôn Nhị Dinh 1 Xã Điện Phước Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Xã Điện Hòa Đặng Thị Hồng Tuyến 01287580704 Thôn Xóm Bùng  Xã Điện Hòa Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Xã Điện An Trần Thị Minh Thu  01223487247 Thôn Tam Nhị  Xã Điện An Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Xã Điện Phong Nguyễn Thị Khánh Linh  0905664317 Thôn Cẩm Phú  Xã Điện Phong Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Xã Điện Trung Phan Thị Mộng Thu 01213542560 Thôn Nam Hà 2 Xã Điện Trung Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Xã Điện Hồng Bùi Thị Mỹ Lệ 0944848799 Thôn Giáo Ái  Xã Điện Hồng Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Xã Điện Phương Nguyễn Thị Nhược 1244914779 Thôn Thanh Chiêm  Xã Điện Phương Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Phường Điện Dương  Nguyễn Thị  Ngọc Mai  1274978948 KP Hà My Trung  Phường Điện Dương  Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Phường Vĩnh Điện  Thái Thị Thu Thuỷ  0945294999 189 Trần Nhân Tông Phường Vĩnh Điện  Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Xã Điện Thắng  Trịnh Thị Cẩm Nhung 0914784547 Thôn Bồ Mưng 2  Xã Điện Thắng  Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Phường Điện Ngọc Huỳnh Thị Lan  0905051969 KP Ngọc Vinh Phường Điện Ngọc Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Xã Điện Thọ Nguyễn Thị Ngọc Loan 0905888434 Thôn La Trung  Xã Điện Thọ Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Xã Điện Tiến  Dương Thị Trang Huệ 0935537346 Thôn 1 Xã Điện Tiến  Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Phường Vĩnh Điện  Nguyễn Thị Ngọc Thùy 0947294600 189 Trần Nhân Tông Phường Vĩnh Điện  Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Xã Điện Nam Trung  Cao Huyền Diệu 01263740007 Thôn Quảng Lăng 1  Xã Điện Nam Trung  Thị Xã  Điện Bàn
Đại lý thu Bưu điện Xã Điện Thắng Trung  Nguyễn Thị Nga 0905957121 Thôn Thanh Quýt 4  Xã Điện Thắng Trung  Thị Xã  Điện Bàn