THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN BẮC TRÀ MY

Đại lý thu tại xã Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu UBND xã  TT Trà My Đoàn Thị Kiều Bông 0905844037 Tổ Đàng Nước TT Trà My Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu UBND xã Trà Đông  Nguyễn Thị Bích Chương 0974879327 Thôn 2B Trà Đông  Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu UBND xã Trà Dương Huỳnh Thị Kim Minh  0868630646 Thôn Dương Tân  Trà Dương Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu UBND xã Trà Giang Nguyễn Thị Hòa Xuân  1698209474 Thôn 04 Trà Giang Huyện Bắc Trà My
  Nguyễn Thị Thanh Tâm  1689336515 Thôn 02 Trà Giang Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu UBND xã Trà Kót Trần Thị Xinh  1664121332 Thôn 2B Trà Kót Huyện Bắc Trà My
  Nguyễn Thái Bình  1656327443 Thôn 2B Trà Kót Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện TT Trà My Đỗ Đức Hải 02353882336 Tổ Đồng Bầu TT Trà My Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu Bưu điện TT Trà My Nguyễn Thị Minh Phụng 02353882336 Tổ Đàng Bộ TT Trà My Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu Bưu điện TT Trà My Trần Công Sương 02353882336 Tổ Đồng Bầu TT Trà My Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu Bưu điện Xã Trà Sơn Phạm Thị Chín 01263667447 Thôn 1 Xã Trà Sơn Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu Bưu điện Xã Trà Giang Trần Thị Hà 02353879737 Thôn 1 Xã Trà Giang Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu Bưu điện Xã Trà Tân Lê Thị Mỹ Ly 0944517689 Thôn 3 Xã Trà Tân Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu Bưu điện Xã Trà Đông Nguyễn Thành Hậu 02353879678 Thôn Phương Đông Xã Trà Đông Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu Bưu điện Xã Trà Kót Trần Thị Nhị 02353879676 Thôn 2 Xã Trà Kót Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu Bưu điện TT Trà My Nguyễn Thị Hiền  0915068077 Tổ Đồng Bầu TT Trà My Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu Bưu điện TT Trà My Lương Thị Thu Lộc 0913113767 Tổ Đàng Bộ TT Trà My Huyện Bắc Trà My
Đại lý thu Bưu điện Xã Trà Tân Trần Thị Kiều 01642110108 Thôn 1 Xã Trà Tân Huyện Bắc Trà My