THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN PHÚ NINH

Đại lý thu tại xã Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
UBND Xã Tam An Nguyễn Thanh Tâm 01698769902 Thôn An Hòa Tam An  Huyện Phú Ninh
UBND Xã Tam Đàn Nguyễn Đình Nam 0932400783 Thôn Đàn Trung Tam Đàn  Huyện Phú Ninh
UBND Xã Tam Thành Đinh Thị Hiền Triết 01652193939 Thôn 2 Tam Thành  Huyện Phú Ninh
UBND Xã Tam Lộc Nguyễn Thị Mỹ Thương 0935881227 Thôn 1 Tam Lộc  Huyện Phú Ninh
UBND Xã Tam Vinh Đặng Thị Quỳnh Vân 01232386238 Thôn Tú Bình Tam Vinh  Huyện Phú Ninh
UBND Xã Tam Dân Ngô Thị Trường 0976552792 Thôn Cây Sanh Tam Dân  Huyện Phú Ninh
UBND Xã Tam Lãnh Nguyễn Thị Thanh Hằng 01668445450 Thôn An Lâu 1 Tam Lãnh  Huyện Phú Ninh
UBND Xã Tam Đại Nguyễn Thị Mỹ Châu 0905021097 Thôn Trung Đàn Tam Đại  Huyện Phú Ninh
UBND Xã Tam Thái Hồ Thị Phương 0936704249 Thôn Truường Mỹ Tam Thái  Huyện Phú Ninh
UBND Xã Tam Phước Huỳnh Thị Hạnh 01695798277 Thôn Cẩm Khê Tam Phước  Huyện Phú Ninh
UBND TT Phú Thịnh Dương Thị Ánh Liên 0905410177 Kp Tam Cẩm Phú Thịnh  Huyện Phú Ninh
Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Lộc Nguyễn Văn Khánh 0944346945 Thôn Đại Đồng Xã Tam Lộc Huyện Phú Ninh
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Phước Hồ Thị Bích Hiền 0914278484 Thôn Cẩm Khê Xã Tam Phước Huyện Phú Ninh
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Lãnh Đặng Thị Nghiêm 01643770089 Thôn An Lâu 1 Xã Tam Lãnh Huyện Phú Ninh
Đại lý thu Bưu điện TT Phú Thịnh Phan Thị Ngọc Diệp 0914781701 KP Cẩm Thịnh TT Phú Thịnh Huyện Phú Ninh
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Đàn Nguyễn Thị Lệ Hoa 0948737243 Thôn Đàn Hạ Xã Tam Đàn Huyện Phú Ninh
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam An Phan Thị Vân 01635429321 Thôn An Mỹ 1 Xã Tam An Huyện Phú Ninh
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Dân Trương Thị Bích Trâm 0964354545 Thôn Cây Sanh Xã Tam Dân Huyện Phú Ninh
Đại lý thu Bưu điện TT Phú Thịnh Trương Thị Phước 0944896185 KP Cẩm Thịnh TT Phú Thịnh Huyện Phú Ninh