THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN TP HỘI AN

Đại lý thu tại xã Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu UBND Phường Cẩm Phô Hồ Thị Hồng Vân 0905204877 Khối Ngọc Thành Cẩm Phô Thành phố Hội An 
Đại lý thu UBND Phường Minh An Huỳnh Thị An 0905234052 44/4 Phan Châu Trinh Minh An Thành phố Hội An 
  Nguyễn Huỳnh Thị Thanh Huyền 0905552982 44/4 Phan Châu Trinh Minh An Thành phố Hội An 
Đại lý thu UBND Phường Sơn Phong Bùi Thị Thu Huyền 0935617306 38A, Khối Hậu Xá Thanh Hà Thành phố Hội An 
Đại lý thu UBND Phường Tân An Phạm Thị Phương Thảo 0905900018 01 Lê Hồng Phong Tân An Thành phố Hội An 
Đại lý thu UBND Phường Thanh Hà Huỳnh Thị Minh Hương 01263766155 Tổ 41, Khối Trảng Sỏi Thanh Hà Thành phố Hội An 
  Trần Thị ánh Thảo 0905949587 Tổ 40, Khối Hậu Xá Thanh Hà Thành phố Hội An 
Đại lý thu UBND Xã Cẩm Hà Nguyễn Thị Hiền 01214698120 Thôn Bến Trễ Cẩm Hà Thành phố Hội An 
  Trần Kế 0906477609 Thôn Trà Quế Cẩm Hà Thành phố Hội An 
Đại lý thu UBND Phường Cẩm Châu Lê Thị Luôn 0905805228 Toor, Khối Sơn Phô I CẩmChâu Thành phố Hội An 
  Nguyễn Văn Thiện 0905385923 Tổ 8, Khối Thanh Nam CẩmChâu Thành phố Hội An 
Đại lý thu UBND Xã Cẩm Thanh Lâm Thị Cúc 0935705451 Tổ 4, Thôn Thanh Đông Cẩm Châu Thành phố Hội An 
Đại lý thu UBND Phường Cẩm An Phạm Tấn Minh 0936973971 Tổ 1, Khối An Bàng Cẩm An Thành phố Hội An 
Đại lý thu UBND Phường Cẩm Nam Trần Thị Trường 0905557923 120/3 Trần Nhân Tông Cẩm Châu Thành phố Hội An 
Đại lý thu UBND xã Cẩm Kim Huỳnh Thị Thương 01219459450 Tổ 10b, Thôn Trung Hà Cẩm Kim Thành phố Hội An 
Đại lý thu UBND Phường Cửa Đại Ngô Thị Vy 0905749029 Khối An Bàng Cẩm An Thành phố Hội An 
Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện Phường Minh An Lê Thị Phi Yến 0913417846 06 Trần Hưng Đạo Phường Minh An Thành phố Hội An
Đại lý thu Bưu điện Phường Minh An Trần Nguyễn Thùy Mân 0948737388 06 Trần Hưng Đạo Phường Minh An Thành phố Hội An
Đại lý thu Bưu điện Phường Minh An Trần Thị Bích Ly 0914782260 06 Trần Hưng Đạo Phường Minh An Thành phố Hội An
Đại lý thu Bưu điện Phường Minh An Phạm Thị Hồng Vân  0917555010 06 Trần Hưng Đạo Phường Minh An Thành phố Hội An