THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN TIÊN PHƯỚC

Đại lý thu tại xã Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu UBND thị trấn Tiên Kỳ Ngô Văn Quảng 01658087347 Thôn Bình An  Tiên Kỳ Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên Sơn Phạm Thị Tuyết 0942593300 Thôn 3 Tiên Sơn Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên An Đoàn Ngọc Thống  01628991326 Thôn 3 Tiên An  Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên Hiệp Lương Văn Tân 0946928893 Thôn 3 Tiên Hiệp Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên Ngọc Lương Thị Sương 0976011274 Thôn 4 Tiên Ngọc Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên Châu Thái Thị Trâm 01669101186 Thôn Hội An Tiên Châu Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên Cảnh Nguyễn Thị Diệu Hải 0982296880 Thôn 5 Tiên Cảnh Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên Lập Trần Thị Kim Khoa 01665033247 Thôn 2 Tiên Lập Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên Lộc Mai Thị Kim Châu 0987364739 Thôn 2 Tiên Lộc Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên Thọ Thái Viết Hồng  0977927129 Thôn 3 Tiên Thọ Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên Phong Võ Thị Nguyên 0987091112 Thôn 3 Tiên Phong Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên Hà Nguyễn Thị Bích Thuận 0942671155 Thôn Phú Vinh Tiên Hà Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên Mỹ Hồ Thị Thúy Loan 01662800049 Thôn 5 Tiên Mỹ Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên Cẩm Dương Thị Thanh Vân 0981919457 Thôn Cẩm Tây Tiên Cẩm Huyện Tiên Phước
Đại lý thu UBND xã Tiên Lãnh Phùng Minh Tuấn 0966808035 Thôn 10 Tiên Lãnh Huyện Tiên Phước
Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện TT Tiên Kỳ Nguyễn Thị Tuyết 02353884164 147 Tôn Đức Thắng TT Tiên Kỳ Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Phong Đặng Thị Kim Ánh 0912884442 Thôn 2 Xã Tiên Phong Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Thọ Thái Thị Thanh Phúc 02353896311 Thôn 3 Xã Tiên Thọ Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Lộc Lê Thị Thu Ánh 02353884443 Thôn 2 Xã Tiên Lộc Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Lập Nguyễn Thị Thủy Tiên 0919754926 Thôn 2 Xã Tiên Lập Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Mỹ Nguyễn Vĩnh Thắng 0914947444 Thôn 3 Xã Tiên Mỹ Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Cẩm Phan Thị Cẩm Hương 01248271367 Thôn 3 Xã Tiên Cẩm Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Sơn Nguyễn Thị Kim Tuyết 0947643303 Thôn 3 Xã Tiên Sơn Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Hiệp Đặng Thị Như Thùy 0979783067 Thôn 4 Xã Tiên Hiệp Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Lãnh Phùng Thị Lệ Thủy 01685643097 Thôn 10 Xã Tiên Lãnh Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện TT Tiên Kỳ Nguyễn Thị Lệ Thủy 0914879444 147 Tôn Đức Thắng TT Tiên Kỳ Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện TT Tiên Kỳ Phùng Thị Tuệ Trinh 0914462799 147 Tôn Đức Thắng TT Tiên Kỳ Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Cảnh Trần Thị Thành 01653022180 Thôn 2 Xã Tiên Cảnh Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Châu Nguyễn Thị Thanh Truyền 01696824749 Thôn Hội An Xã Tiên Châu Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Lộc Trần Thị Lạc 0941381928 Thôn 2 Xã Tiên Lộc Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Ngọc Huỳnh Thị Thủy 0965894566 Thôn 5 Xã Tiên Ngọc Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện Xã Tiên Thọ Nguyễn Thị Thu Nguyệt 01248058356 Thôn 3 Xã Tiên Thọ Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện TT Tiên Kỳ Nguyễn Thị Tân Giang 01675178637 147 Tôn Đức Thắng TT Tiên Kỳ Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện TT Tiên Kỳ Trần Vũ Hà Ly 0912545494 147 Tôn Đức Thắng TT Tiên Kỳ Huyện Tiên Phước
Đại lý thu Bưu điện TT Tiên Kỳ Hồ Thị Ngọc Ánh  01244381181 147 Tôn Đức Thắng TT Tiên Kỳ Huyện Tiên Phước