THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN NÚI THÀNH

Đại lý thu tại xã Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
UBND xã Tam Xuân 2 Doãn Thị Hồng 01668454447 Phú khê đông  Tam Xuân 2 Huyện Núi Thành
UBND xã Tam Xuân 1 Doãn Thị Thu Điểm 0984523562 phú hưng  Tam Xuân 1 Huyện Núi Thành
UBND xã Tam Thạnh Nguyễn Thị Nở 01682394417 Trung hòa  Tam Thạnh Huyện Núi Thành
UBND xã Tam Sơn Trương Duy Quang 01677423080 Thuận Yên  Tam Sơn Huyện Núi Thành
UBND xã Tam Mỹ Đông Ngô Thị Hoa 0986622844 Phú Quý 1  Tam Mỹ Đông Huyện Núi Thành
UBND xã Tam Mỹ Tây Bùi Như Sen 01689611285 Tịnh sơn  Tam Mỹ Tây Huyện Núi Thành
UBND Thị trấn Núi Thành Nguyễn Thị Thanh Hương 0986440258 Khối 3 Thị trấn Núi Thành Huyện Núi Thành
UBND xã Tam Giang Võ Thị Thuận 0974104717 Đông Mỹ  Tam Giang Huyện Núi Thành
UBND xã Tam Quang Huỳnh Văn Khánh 0914048841 An Hải Tây  Tam Quang Huyện Núi Thành
UBND xã Tam Nghĩa Nguyễn Thị Phương Linh 0989233306 Định phước  Tam Nghĩa Huyện Núi Thành
UBND xã Tam Hiệp Trà Thị Tin 0974837260 Vân thạch  Tam Hiệp Huyện Núi Thành
UBND xã Tam anh Bắc Bùi Thị Thanh Kiều 01668668415 đông hải  Tam anh Bắc Huyện Núi Thành
UBND xã Tam Trà Nguyễn Thị Liễu 01652596771 Trường cửu 2  Tam Trà Huyện Núi Thành
UBND xã Tam Anh Nam Đào Thị Bích Ân 0905628994 nam định  Tam Anh Nam Huyện Núi Thành
UBND xã Tam Hòa Phạm Thị Huệ 0935714404 Bình an  Tam Hòa Huyện Núi Thành
Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Xuân 1 Nguyễn Thị Hoài Anh 01295190282 Thôn Phú Hưng Xã Tam Xuân 1 Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Anh Nam Phạm Thị Thanh Xuân 0914782114 Thôn Phú Hưng Xã Tam Anh Nam Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Hiệp Lê Thị Quý Thảo 0942901171 Thôn Vĩnh Đại Xã Tam Hiệp Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện TT Núi Thành Phạm Thị Tự 0914747220 496 Phạm Văn Đồng TT Núi Thành Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Quang Phạm Thị Liễu 01267576884 Thôn An Hải Đông Xã Tam Quang Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện TT Núi Thành Phan Thị Thu Hội 01299354333 496 Phạm Văn Đồng TT Núi Thành Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện TT Núi Thành Nguyễn Thị Sáu 0914054200 496 Phạm Văn Đồng TT Núi Thành Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Xuân 2 Mai Thị Hiền 01267030608 Thôn Bà Bầu Xã Tam Xuân 2 Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Mỹ Đông Hoàng Thị Lan 0942381741 Thôn Phú Quý 3 Xã Tam Mỹ Đông Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Hòa Đoàn Thị Xiên 01237549179 Thôn Bình An Xã Tam Hòa Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Sơn Huỳnh Ngọc Thiện 01252041647 Thôn Danh Sơn Xã Tam Sơn Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Hiệp Nguyễn Thị Hồng Ba 0949695910 Thôn Vĩnh Đại Xã Tam Hiệp Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Giang Dương Thị Mỹ Hần 0913007347 Thôn Hòa An Xã Tam Giang Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Xuân 1 Trần Thị Bích Lam 01238989998 Thôn Phú Hưng Xã Tam Xuân 1 Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Nghĩa Lê Thị Huệ 0909389492 Thôn Định Phước Xã Tam Nghĩa Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Thạnh Trần Thị Hạnh Nhân 0942806035 Thôn Trung Hòa Xã Tam Thạnh Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện Xã Tam Xuân 2 Trần Thị Chỗ 09322040863 Thôn Bà Bầu Xã Tam Xuân 2 Huyện Núi Thành
Đại lý thu Bưu điện TT Núi Thành Lê Thị Như Ngọc 0945362148 496 Phạm Văn Đồng TT Núi Thành Huyện Núi Thành